Automatiseret planlægning af vagter for Danmarks betjente

PolVagt sørger for en stor del af den daglige planlægning af de mere end 10.000 danske betjente og andre tjenestefolk, og er således et centralt system i Rigspolitiets personaleafdeling. Systemet er en web-baseret applikation der opererer på et lukket intranet, og er udviklet i tæt samarbejde med Rigspolitiet og GAVDI A/S.
Der integreres med og udveksles løbende data med det SAP-baserede HR-system.

Den enkelte medarbejder i fokus

Kernen i løsningen er, at medarbejderne så vidt muligt selv skal kunne planlægge sin arbejdstid og komme med sine egne specifikke ønsker til arbejdstider, som systemet forsøger at honorere. Når alle ønsker ikke kan opfyldes, fordeles de resterende vagter udfra et retfærdighedsprincip der skiftevis tilgodeser de enkelte medarbejdere. Når en given vagtplan er blevet fastlagt, står det medarbejderne frit for, at bytte vagter indbyrdes, uden ledelsens indblandning. Mekanismer i systemet sørger for, at vagtplanlægning og vagtbytte altid foregår på en måde, så de nødvendige kompetencer på de enkelte vagter fortsat er til stede, med speciel hensynstagning til blandet andet politielever.

Overenskomster håndhæves automatisk

Et anden helt centralt element i systemet er, at alle overkomstmæssige og belastningsmæssige arbejdstidsregler håndhæves via en avanceret regelmotor. PolVagt kridter dermed banen op for både medarbejdere og ledere, der kan bevæge sig frit indenfor de givne rammer, og er med til at sikre at arbejdstidsreglerne altid overholdes.
Platform og teknologi

  • Web-baseret intranet applikation
  • Job manager/scheduler backend
  • ASP.NET web forms
  • Microsoft SQL Server, NHibernate
  • C#, JavaScript, jQuery

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hos DAT1 sætter vi dine behov i fokus for at finde frem til den bedst mulige løsning til netop dine udfordringer. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse.DAT1 ApS
Filippavej 3
8382 Hinnerup