Vores værdier

Vi tilbyder skræddersyede løsninger, hvor vi i samarbejde med jer udvikler et produkt, der passer præcist til jeres specifikke behov og situation. Uanset om der designes og konstrueres et nyt system fra bunden, eller der tilrettes, bygges videre på eller integreres med eksisterende løsninger, har vi stor fokus på at processen skal være så agil som mulig, således at både kunden og slutbrugerne inddrages løbende. Denne inddragelse består i løbende kvalitetskontrol og afprøvning af løsningen, for at sikre, at resultatet løser de problemstillinger der skal tages hånd om.

Vi tror ikke på, at en kravsspecifikation blot er et dokument man skriver, og derefter fører ud i livet. Vores erfaring viser, at uanset projektets størrelse, kan alle parter bliver klogere i løbet af projektets løbetid, og der skal selvfølgelig være plads til, at der kan ændres kurs og mening løbende. Dette er en vigtig faktor for, at løsningen ikke blot ender med at kunne understøtte det der står i kravsspecifikationen, men også kan håndtere opgaverne på en måde, som passer til de konkrete arbejdsgange og til de brugere det er tiltænkt.

Der er med andre ord i vores øjne stor forskel på at opfylde de tekniske krav til systemet, og at løse opgaven tilfredsstillende. En løsning er som oftest ikke et fast defineret produkt der produceres, stemples "færdigt" og derefter leveres når nogle givne kriterier er opfyldt, men snarere en del af en proces der løber indtil jeres behov er opfyldt og vi sammen kan stå inde for løsningen. Dette gælder uanset om der er tale om store systemer, eller helt små værktøjer der kan automatisere trivielle opgaver.

Henrik Gammelmark

Henrik
34 år, cand.scient. i datalogi

Thomas Nielsen

Thomas
35 år, cand.scient. i datalogi

Typisk projektforløb

Et indledende uformelt møde vil tage udgangspunkt i jeres konkrete behov, hvor vi sammen brainstormer forskellige løsningsmuligheder og mulige teknologier. Udgangspunket er som regel en eller flere arbejdsgange der kan optimeres eller automatiseres, for at frigive medarbejdere til andre opgaver. Der kan også være tale om et partnerskab hvor et nyt produkt skal udvikles og lanceres, hvor I står og mangler en eller flere kompetencer.

Efter en eller flere løsninger er udvalgt, påbegyndes design og udvikling af prototyper. Ved mindre projekter er der oftest kun behov for en enkelt prototype, som senere bliver videreudviklet til den endelige løsning, hvorimod mere komplekse systemer oftest kræver flere forskellige prototyper for at afprøve hvad der vil fungere i praksis.

Efterhånden som en ide bliver til en prototype, som langsomt begynder at tage form som et endeligt brugbart system, skal løsningen løbende evalueres. Det er vigtigt, at vi arbejder i den rigtige retning hele tiden, og har løbende brug for feedback fra de brugere der i sidste ende skal bruge systemet i dagligdagen. Dette er vigtigt, for at undgå, at vi sammen får skabt et system der giver mening for projektlederne, men ikke passer ind i brugernes daglige arbejdsgange.

Udviklingsprocessen fortsætter på denne måde iterativt indtil en stabil fornuftig løsning er blevet udviklet, og den endelige ibrugtagelse kan finde sted, helt eller gradvist.Baggrund

DAT1 blev stiftet i 2009 med tre ligebyrdige. I dag drives virksomheden af to partnere, begge med en længerevidende datalogisk uddannelse fra Aarhus Universitet bag sig.

Kerne-kompetencer

De følgende er nogle af de teknologier vi oftest benytter:

  • .NET, C#
  • ASP.NET MVC
  • Linux, Mono
  • Android
  • iOS
  • SQL Server, PostgreSQL
  • HTML, CSS, XML
  • JavaScript, jQueryHvad kan vi hjælpe dig med?

Hos DAT1 sætter vi dine behov i fokus for at finde frem til den bedst mulige løsning til netop dine udfordringer. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse.DAT1 ApS
Filippavej 3
8382 Hinnerup